Contoh Layang Iber Iber Kanggo Kanca

Selamat datang di Katalistiwa, blog untuk berdiskusi seputar pembahasan soal pelajaran dari Perguruan Tinggi, SLTA, SMP dan SD. Kali ini Katalistiwa akan membahas sebuah Soal yang banyak ditanyakan di Ujian Sekolah, Pertanyaannya adalah : Contoh Layang Iber Iber Kanggo Kanca

 

 

 

Contoh Layang Iber Iber Kanggo Kanca

Contoh Layang Iber Iber Kanggo Kanca

Jawab :

 

LAYANG JAWA

Jinise layangan Jawa yaiku:

 • Ringkesan Iber Iber
 • Surat dari Lelayu
 • Kartu undangan

Pembahasan detail soal  tuladha layangan iber-iber

Ringkesan Iber Iber

Email pribadi lan ora resmi. Biasane email ditulis kanggo kulawarga, kanca utawa kenalan. Layang kanggo wong tuwa kudu nggatekake tata krama. Tembung tenggorokan iber iber yaiku

 1. Adangiyah

Adangiyah iku wektu sing cendhak kanggo wektu sing suwe

 1. nepangaken / asale basa

Pambuka minangka salam lan pesen kawilujengan

 1. Basa / komunikasi

Nada basa minangka wigatining layang

 1. Vasana Taal / Mesin Slot

Unggah-ungguh basa inggih menika unen-unen isining serat ingkang ndadosaken panganggit layang mangertos tegesipun.

 1. Titi Mangsa

Titik kanggo nuduhake panggonan lan wektu nulis

 1. Panjelasan

Paprenah yaiku layang kang nyritakake sapa sing nulis layang

 1. Tapak asma

Tandha tangan minangka tandha tangan pangirim

 1. Jeneng

Jeneng ing layang iku jeneng sing ngirim

Conto layang iber iber kanggo

Yogyakarta, 25 Maret 2020

Kanggo kancaku : Sunu Triadi

Assalamualaikum

Kepriye kabare Sun? Kaluwarga padha sehat? Alhamdulilah aku lan kaluwargaku pada sehat.

Aku ngirim layang iki kanggo kowe menawa prei sekolah tahun sesok Insyaallah aku arep pindah sekolah nang jogja. Amarga kontrakan omah nang jakarta wis entek. Wilayah nang kono isek apik ya. Hawa nang kene rasane panas ora adem kaya nang jogja. Nang kene aku ora nduwe kanca. Kanca kanca nang kene wes padha dolanan HP ora kaya nang desa. Oh iya, kanca kanca desa sek padha dolan ora. Mesti nang kono rame ya.

Nek bengi nang kene rame banget, ana bakul cilok, bakul bakso, tukang sol sepatu lan liyane ora kaya ndesa isek sepi.

Yo wis ming iki sing iso tak ceritakke nang kowe. Ojo lali layang iki dibales ya, tak tunggu layange. Ngapura menawa ana tembung kang luput. Matur nuwun.

Wassalamualaikum Wr. W

25 Maret 2020

Seko Kancamu

Andika Fereira Komarudin

Detail Soal

Kelas: VII

Mapel: Bahasa Jawa

Bab: Nulis Layang

 

 

Inilah Pembahasan yang sudah kami rangkum oleh Tim Katalistiwa.id dari berbagai sumber belajar. Semoga pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa jika mempunyai jawaban lain kalian bisa menghubungi admin. Terimakasih